Voltijds modeltraject 1 secundair onderwijs

Opleidingsonderdeel

Algemene didactiek 1
3

Begeleide beroepspraktijk 1
3

Breed observeren 1
3

Intervisie 1
3

Prof-i-leren 1
3

Intervisie 2
3

Ontwikkelen 2
3

Prof-i-leren 2
3

Keuzeopties

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde 1 basis
6

Aardrijkskunde 1 topografie
3

Biologie

Biologie 1 NW de plant en zijn omgeving
3

Biologie 1 NW energie en kracht
3

Biologie 1 NW materie en interactie
3

Bouw

Bouw 1 basiskennis bouw
3

Bouw 1 basisvaardigheden bouw
3

Bouw 1 werkvoorbereiding bouw
3

Bewegingsrecreatie

BR 1 gezondheidsleer
3

BR 1 organisatie van de sport
3

BR 1 sport en beweging : omnisport
3

Burotica

Burotica 1 hardware/software en kantoortechnieken
3

Burotica 1 inleiding tot programmeren
3

Burotica 1 tekstverwerking en automatisch rekenblad
3

Economie

Economie 1 algemene economie
3

Economie 1 basisprincipes boekhouden
3

Economie 1 handelseconomie
3

Elektriciteit

Elektriciteit 1 EM basis elektriciteit en materialenleer
3

Elektriciteit 1 EM technisch tekenen
3

Elektriciteit 1 EM praktijk
3

Engels

Engels 1 taal en cultuur
9

Frans

Frans 1 taal en cultuur
9

Fysica

Fysica 1 NW de plant en zijn omgeving
3

Fysica 1 NW energie en kracht
3

Fysica 1 NW materie en interactie
3

Geschiedenis

Geschiedenis 1 klassieke oudheid
6

Geschiedenis 1 prehistorie en Nabije Oosten
3

Hout

Hout 1 basiskennis hout
3

Hout 1 basisvaardigheden hout
3

Hout 1 werkvoorbereiding hout
3

Islamitische Godsdienst

Islamitische godsdienst 1 Het leven van de profeet Mohammed
3

Islamitische godsdienst 1 Islamitische geloofsleer
3

Islamitische godsdienst 1 Islamitische geschiedenis en cultuur
3

Islamitische godsdienst 2 Islamitische theologie en filosofie
3

Islamititsche godsdienst 2 toegepaste didactiek
3

Lichamelijke Opvoeding

LO 1 algemene bewegingsvaardigheden
3

LO 1 bewegingswetenschappen anatomie en fysiologie
3

LO 1 sporttechniek individuele en collectieve sporten
3

Mechanica

Mechanica 1 EM basis elektriciteit en materialenleer
3

Mechanica 1 EM technisch tekenen
3

Mechanica 1 EM praktijk
3

Muzikale Opvoeding

MO 1 algemene muzikale vorming
3

MO 1 arrangeren
3

MO 1 musiceren
3

Mode

Mode 1 creatie en lifestyle
3

Mode 1 realisatie
3

Mode 1 vormgeving
3

Niet-confessionele Zedenleer

NCZ 1 vrijzinnig humanisme
9

Nederlands

Nederlands 1 mondeling
3

Nederlands 1 schrijven
3

Nederlands 1 taaltheorie
3

Project Algemene Vakken

PAV 1 vakinhoud
3

PAV 1 methodiek
3

PAV 1 ontwikkeling
3

Project Kunstvakken

PKV muziek 1 muziekcultuur
3

PKV muziek 1 muziektheorie
3

PKV muziek 1 muzikale begeleiding
3

Technologische Opvoeding

Techniek 1 elektriciteit en energie
3

Techniek 1 informatie en communicatie
3

Techniek 1 proeven van techniek
3

Voeding/Verzorging

VV 1 ondersteunende toegepaste chemie
3

VV 1 personenzorg en consumentenwetenschappen
3

VV 1 voedingsleer en consumentenwetenschappen
3

Wiskunde

Wiskunde 1 logica, verzamelingenleer en getallenleer
9

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde 2 klimaat, kosmos en bodem
3

Aardrijkskunde 2 toegepaste didactiek
3

Biologie

Biologie 2 NW de mens en zijn lichaam
3

Biologie 2 toegepaste didactiek
3

Bouw

Bouw 2 metselverbanden
3

Bouw 2 toegepaste didactiek
3

Bewegingsrecreatie

BR 2 bijzondere doelgroepen
3

BR 2 sport en beweging : omnisport
3

Burotica

Burotica 2 databanken : normalisatie en ontwerp
3

Burotica 2 toegepaste didactiek
3

Economie

Economie 2 boekhouden van commerciële activiteiten
3

Economie 2 toegepaste didactiek
3

Elektriciteit

Elektriciteit 2 EM werkvoorbereiding
3

Elektriciteit 2 toegepaste didactiek
3

Engels

Engels 2 taal en cultuur
3

Engels 2 toegepaste didactiek
3

Frans

Frans 2 taal en cultuur
3

Frans 2 toegepaste didactiek
3

Fysica

Fysica 2 NW de mens en zijn lichaam
3

Fysica 2 toegepaste didactiek
3

Geschiedenis

Geschiedenis 2 middeleeuwen
3

Geschiedenis 2 toegepaste didactiek
3

Hout

Hout 2 manuele houtverbindingen
3

Hout 2 toegepaste didactiek
3

Lichamelijke Opvoeding

LO 2 sporttechniek individuele en collectieve sporten
3

LO 2 toegepaste didactiek
3

Mechanica

Mechanica 2 EM werkvoorbereiding
3

Mechanica 2 toegepaste didactiek
3

Muzikale Opvoeding

MO 2 musiceren
3

MO 2 toegepaste didactiek
3

Mode

Mode 2 retail en styling
3

Mode 2 toegepaste didactiek
3

Niet-confessionele Zedenleer

NCZ 2 inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdiensten
3

NCZ 2 toegepaste didactiek
3

Nederlands

Nederlands 2 jeugdliteratuur
3

Nederlands 2 toegepaste didactiek
3

Project Algemene Vakken

PAV 2 vakinhoud
3

PAV 2 toegepaste didactiek
3

Project Kunstvakken

PKV muziek 2 muzikale begeleiding
3

PKV muziek 2 toegepaste didactiek
3

Technologische Opvoeding

Techniek 2 constructie
3

Techniek 2 toegepaste didactiek
3

Voeding/Verzorging

VV 2 receptenleer en consumentenwetenschappen
3

VV 2 toegepaste didactiek
3

Wiskunde

Wiskunde 2 meetkunde
3

Wiskunde 2 toegepaste didactiek
3

Aardrijkskunde

Begeleide beroepspraktijk 2 aardrijkskunde
3

Biologie

Begeleide beroepspraktijk 2 biologie
3

Bouw

Begeleide beroepspraktijk 2 bouw
3

Bewegingsrecreatie

Begeleide beroepspraktijk 2 BR
3

Burotica

Begeleide beroepspraktijk 2 burotica
3

Economie

Begeleide beroepspraktijk 2 economie
3

Elektriciteit

Begeleide beroepspraktijk 2 elektriciteit
3

Engels

Begeleide beroepspraktijk 2 Engels
3

Frans

Begeleide beroepspraktijk 2 Frans
3

Fysica

Begeleide beroepspraktijk 2 fysica
3

Geschiedenis

Begeleide beroepspraktijk 2 geschiedenis
3

Hout

Begeleide beroepspraktijk 2 hout
3

Islamitische Godsdienst

Begeleide beroepspraktijk 2 Islamitische godsdienst
3

Lichamelijke Opvoeding

Begeleide beroepspraktijk 2 LO
3

Mechanica

Begeleide beroepspraktijk 2 mechanica
3

Muzikale Opvoeding

Begeleide beroepspraktijk 2 MO
3

Mode

Begeleide beroepspraktijk 2 mode
3

Niet-confessionele Zedenleer

Begeleide beroepspraktijk 2 NCZ
3

Nederlands

Begeleide beroepspraktijk 2 Nederlands
3

Project Algemene Vakken

Begeleide beroepspraktijk 2 PAV
3

Project Kunstvakken

Begeleide beroepspraktijk 2 PKV muziek
3

Technologische Opvoeding

Begeleide beroepspraktijk 2 techniek
3

Voeding/Verzorging

Begeleide beroepspraktijk 2 VV
3

Wiskunde

Begeleide beroepspraktijk 2 wiskunde
3


* : Keuzevak