voltijds modeltraject verkort traject secundair onderwijs

Opleidingsonderdeel

Keuzeopties

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde 1 basis
6

Aardrijkskunde 1 topografie
3

Aardrijkskunde 2 klimaat, kosmos en bodem
3

Aardrijkskunde 3 vakinhoud
6

Aardrijkskunde 4 vakinhoud
3

Aardrijkskunde 5 vakinhoud
6

Biologie

Biologie 1 NW de plant en zijn omgeving
3

Biologie 1 NW energie en kracht
3

Biologie 1 NW materie en interactie
3

Biologie 2 NW de mens en zijn lichaam
3

Biologie 3 biodiversiteit
3

Biologie 3 de mens in interactie met zijn omgeving
3

Biologie 4 ecologie en duurzame ontwikkeling
3

Biologie 5 evolutie en erfelijkheid
6

Bouw

Bouw 1 basiskennis bouw
3

Bouw 1 basisvaardigheden bouw
3

Bouw 1 werkvoorbereiding bouw
3

Bouw 2 metselverbanden
3

Bouw 3 muurknooppunten
3

Bouw 3 veiligheid en duurzaam bouwen
3

Bouw 4 muurfragmenten en bekistingen
3

Bouw 5 bouwtechnieken en bouwdossier
3

Bouw 5 praktijk
3

Burotica

Burotica 1 hardware/software en kantoortechnieken
3

Burotica 1 inleiding tot programmeren
3

Burotica 1 tekstverwerking en automatisch rekenblad
3

Burotica 2 databanken : normalisatie en ontwerp
3

Burotica 3 presentatiemethoden
3

Burotica 3 visual basic for applications in excel
3

Burotica 4 programmeren in visual basic
3

Burotica 5 publisher en websiteontwikkeling
6

Economie

Economie 1 algemene economie
3

Economie 1 basisprincipes boekhouden
3

Economie 1 handelseconomie
3

Economie 2 boekhouden van commerciële activiteiten
3

Economie 3 economische ontwikkelingen
3

Economie 3 onderzoek van de jaarrekening
3

Economie 4 kantoor en verkoop
3

Economie 5 onderneem!
6

Elektriciteit

Elektriciteit 1 EM basis elektriciteit en materialenleer
3

Elektriciteit 1 EM technisch tekenen
3

Elektriciteit 1 EM praktijk
3

Elektriciteit 2 EM werkvoorbereiding
3

Elektriciteit 3 1f-wisselstroom, magnetisme
3

Elektriciteit 3 praktijk
3

Elektriciteit 4 domotica
3

Elektriciteit 5 praktijk
3

Elektriciteit 5 3f-wisselstroom, alternatoren en motoren
3

Engels

Engels 1 taal en cultuur
9

Engels 2 taal en cultuur
3

Engels 3 taal en cultuur
6

Engels 4 taal en cultuur
3

Engels 5 taal en cultuur
6

Frans

Frans 1 taal en cultuur
9

Frans 2 taal en cultuur
3

Frans 3 taal en cultuur
6

Frans 4 taal en cultuur
3

Frans 5 taal en cultuur
6

Fysica

Fysica 1 NW de plant en zijn omgeving
3

Fysica 1 NW energie en kracht
3

Fysica 1 NW materie en interactie
3

Fysica 2 NW de mens en zijn lichaam
3

Fysica 3 vakinhoud
6

Fysica 4 vakinhoud
3

Fysica 5 vakinhoud
6

Geschiedenis

Geschiedenis 1 klassieke oudheid
6

Geschiedenis 1 prehistorie en Nabije Oosten
3

Geschiedenis 2 middeleeuwen
3

Geschiedenis 3 vroeg-moderne tijd
6

Geschiedenis 4 lange 19de eeuw
3

Geschiedenis 5 20ste eeuw
6

Hout

Hout 1 basiskennis hout
3

Hout 1 basisvaardigheden hout
3

Hout 1 werkvoorbereiding hout
3

Hout 2 manuele houtverbindingen
3

Hout 3 bewerking en aantasting hout
3

Hout 3 houtconstructies
3

Hout 4 machinale houtbewerking
3

Hout 5 houttechnieken
3

Hout 5 praktijk
3

Islamitische Godsdienst

Islamitische godsdienst 1 Het leven van de profeet Mohammed
3

Islamitische godsdienst 1 Islamitische geschiedenis en cultuur
3

Islamitische godsdienst 3 Hadithwetenschappen
3

Islamitische godsdienst 3 Koranwetenschappen
3

Islamitische godsdienst 4 aanbidding en islamitisch recht
3

Lichamelijke Opvoeding

LO 1 algemene bewegingsvaardigheden
3

LO 1 bewegingswetenschappen anatomie en fysiologie
3

LO 1 sporttechniek individuele en collectieve sporten
3

LO 2 sporttechniek individuele en collectieve sporten
3

LO 3 bewegingswetenschappen, biomechanica en trainingsleer
3

LO 3 sporttechniek collectieve sporten en dans
3

LO 4 sporttechniek individuele sporten en verdediging
3

LO 5 sporttechniek collectieve sporten en dans
3

LO 5 sporttechniek individuele sporten en verdediging
3

Mechanica

Mechanica 1 EM basis elektriciteit en materialenleer
3

Mechanica 1 EM technisch tekenen
3

Mechanica 1 EM praktijk
3

Mechanica 2 EM werkvoorbereiding
3

Mechanica 3 bewegingsleer en technologie
3

Mechanica 3 praktijk draaien - basis
3

Mechanica 4 praktijk lassen
3

Mechanica 5 krachtenleer en pneumatica
3

Mechanica 5 praktijk frezen - basis
3

Muzikale Opvoeding

MO 1 algemene muzikale vorming
3

MO 1 arrangeren
3

MO 1 musiceren
3

MO 2 musiceren
3

MO 3 algemene muzikale vorming
3

MO 3 musiceren
3

MO 4 musiceren
3

MO 5 algemene muzikale vorming
3

MO 5 musiceren
3

Mode

Mode 1 creatie en lifestyle
3

Mode 1 realisatie
3

Mode 1 vormgeving
3

Mode 2 retail en styling
3

Mode 3 atelier 1 basic
6

Mode 4 atelier 2 uitbreiding
3

Mode 5 atelier 3 vervolmaking
6

Niet-confessionele Zedenleer

NCZ 1 vrijzinnig humanisme
9

NCZ 2 inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdiensten
3

NCZ 3 analyse van ethische vraagstukken
3

NCZ 3 inleiding tot de axiologie
3

NCZ 4 inleiding tot technieken om te filosoferen en ethische vraagstelling
3

NCZ 5 politieke axiologie
3

NCZ 5 relationele en seksuele vorming
3

Nederlands

Nederlands 1 mondeling
3

Nederlands 1 schrijven
3

Nederlands 1 taaltheorie
3

Nederlands 2 jeugdliteratuur
3

Nederlands 3 fictie
6

Nederlands 4 taalvariatie
3

Nederlands 5 uitdieping: taalbeleid en moderne literatuur
6

Project Algemene Vakken

PAV 1 methodiek
3

PAV 1 ontwikkeling
3

PAV 1 vakinhoud
3

PAV 2 vakinhoud
3

PAV 3 vakinhoud
6

PAV 4 vakinhoud
3

PAV 5 vakinhoud - economie
3

PAV 5 vakinhoud - wetenschappen
3

Project Kunstvakken

PKV muziek 1 muziekcultuur
3

PKV muziek 1 muziektheorie
3

PKV muziek 1 muzikale begeleiding
3

PKV muziek 2 muzikale begeleiding
3

PKV muziek 3 muziektheorie
3

PKV muziek 3 muzikale begeleiding
3

PKV muziek 4 muzikale begeleiding
3

PKV muziek 5 muziektheorie
3

PKV muziek 5 muzikale begeleiding
3

Voeding/Verzorging

VV 1 ondersteunende toegepaste chemie
3

VV 1 personenzorg en consumentenwetenschappen
3

VV 1 voedingsleer en consumentenwetenschappen
3

VV 2 receptenleer en consumentenwetenschappen
3

VV 3 menuleer en consumentenwetenschappen
3

VV 3 sociale- en consumentenwetenschappen
3

VV 4 veiligheid en consumentenwetenschappen
3

VV 5 voeding, zorg en welzijn
6

Wiskunde

Wiskunde 1 logica, verzamelingenleer en getallenleer
9

Wiskunde 2 meetkunde
3

Wiskunde 3 structuren, vectorrekening, driehoeksmeting
6

Wiskunde 4 algebra, analytische meetkunde, goniometrie
3

Wiskunde 5 structuren, algebra, statistiek, kegelsneden, goniometrie
6

Aardrijkskunde

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject aardrijkskunde
6

Biologie

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject biologie
6

Bouw

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject bouw
6

Bewegingsrecreatie

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject BR
6

Burotica

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject burotica
6

Economie

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject economie
6

Elektriciteit

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject elektriciteit
6

Engels

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject Engels
6

Frans

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject Frans
6

Fysica

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject fysica
6

Geschiedenis

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject geschiedenis
6

Hout

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject hout
6

Lichamelijke Opvoeding

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject LO
6

Mechanica

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject mechanica
6

Muzikale Opvoeding

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject MO
6

Mode

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject mode
6

Niet-confessionele Zedenleer

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject NCZ
6

Nederlands

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject Nederlands
6

Project Algemene Vakken

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject PAV
6

Project Kunstvakken

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject PKV muziek
6

Voeding/Verzorging

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject voeding/verzorging
6

Wiskunde

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject wiskunde
6

Aardrijkskunde

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject aardrijkskunde
6

Biologie

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject biologie
6

Bouw

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject bouw
6

Bewegingsrecreatie

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject BR
6

Burotica

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject burotica
6

Economie

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject economie
6

Elektriciteit

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject elektriciteit
6

Engels

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject Engels
6

Frans

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject Frans
6

Fysica

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject fysica
6

Geschiedenis

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject geschiedenis
6

Hout

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject hout
6

Lichamelijke Opvoeding

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject LO
6

Mechanica

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject mechanica
6

Muzikale Opvoeding

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject MO
6

Mode

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject mode
6

Niet-confessionele Zedenleer

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject NCZ
6

Nederlands

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject Nederlands
6

Project Algemene Vakken

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject PAV
6

Project Kunstvakken

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject PKV muziek
6

Voeding/Verzorging

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject voeding/verzorging
6

Wiskunde

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject wiskunde
6

Aardrijkskunde

Toegepaste didactiek A verkort traject aardrijkskunde
3

Biologie

Toegepaste didactiek A verkort traject biologie
3

Bouw

Toegepaste didactiek A verkort traject bouw
3

Bewegingsrecreatie

Toegepaste didactiek A verkort traject BR
3

Burotica

Toegepaste didactiek A verkort traject burotica
3

Economie

Toegepaste didactiek A verkort traject economie
3

Elektriciteit

Toegepaste didactiek A verkort traject elektriciteit
3

Engels

Toegepaste didactiek A verkort traject Engels
3

Frans

Toegepaste didactiek A verkort traject Frans
3

Fysica

Toegepaste didactiek A verkort traject fysica
3

Geschiedenis

Toegepaste didactiek A verkort traject geschiedenis
3

Hout

Toegepaste didactiek A verkort traject hout
3

Lichamelijke Opvoeding

Toegepaste didactiek A verkort traject LO
3

Mechanica

Toegepaste didactiek A verkort traject mechanica
3

Muzikale Opvoeding

Toegepaste didactiek A verkort traject MO
3

Mode

Toegepaste didactiek A verkort traject mode
3

Niet-confessionele Zedenleer

Toegepaste didactiek A verkort traject NCZ
3

Nederlands

Toegepaste didactiek A verkort traject Nederlands
3

Project Algemene Vakken

Toegepaste didactiek A verkort traject PAV
3

Project Kunstvakken

Toegepaste didactiek A verkort traject PKV muziek
3

Voeding/Verzorging

Toegepaste didactiek A verkort traject voeding/verzorging
3

Wiskunde

Toegepaste didactiek A verkort traject wiskunde
3

Aardrijkskunde

Toegepaste didactiek B verkort traject aardrijkskunde
3

Biologie

Toegepaste didactiek B verkort traject biologie
3

Bouw

Toegepaste didactiek B verkort traject bouw
3

Bewegingsrecreatie

Toegepaste didactiek B verkort traject BR
3

Burotica

Toegepaste didactiek B verkort traject burotica
3

Economie

Toegepaste didactiek B verkort traject economie
3

Elektriciteit

Toegepaste didactiek B verkort traject elektriciteit
3

Engels

Toegepaste didactiek B verkort traject Engels
3

Frans

Toegepaste didactiek B verkort traject Frans
3

Fysica

Toegepaste didactiek B verkort traject fysica
3

Geschiedenis

Toegepaste didactiek B verkort traject geschiedenis
3

Hout

Toegepaste didactiek B verkort traject hout
3

Lichamelijke Opvoeding

Toegepaste didactiek B verkort traject LO
3

Mechanica

Toegepaste didactiek B verkort traject mechanica
3

Muzikale Opvoeding

Toegepaste didactiek B verkort traject MO
3

Mode

Toegepaste didactiek B verkort traject mode
3

Niet-confessionele Zedenleer

Toegepaste didactiek B verkort traject NCZ
3

Nederlands

Toegepaste didactiek B verkort traject Nederlands
3

Project Algemene Vakken

Toegepaste didactiek B verkort traject PAV
3

Project Kunstvakken

Toegepaste didactiek B verkort traject PKV muziek
3

Voeding/Verzorging

Toegepaste didactiek B verkort traject voeding/verzorging
3

Wiskunde

Toegepaste didactiek B verkort traject wiskunde
3

Vrijstelling op basis van onderwijsbevoegdheid
84

Vrijstelling op basis van eerder behaald diploma
51

Islamitische Godsdienst

Toegepaste didactiek A verkort traject islamitische godsdienst
3

Toegepaste didactiek B verkort traject islamitische godsdienst
3

Begeleide beroepspraktijk A verkort traject islamitische godsdienst
6

Begeleide beroepspraktijk B verkort traject islamitische godsdienst
6

Islamitische godsdienst 1 Islamitische geloofsleer
3

Islamitische godsdienst 2 Islamitische theologie en filosofie
3


* : Keuzevak