Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (flextraject)